imaginatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oszczep przestaje być konkretem, staje się wykładnikiem smukłości i jasności drzewa jesionowego. Oszczep istnieje w żywym ciele jesionu jako możliwość lotu, jako idea smukłości. Byf konkretny zamienił się na potencjonalny. W ten sposób beztreściowość imaginatywna została przezwyciężoną. Pojawiły się nowe możliwości obrazowe: „Odarty z liści jesion w powietrzu trzepoce Kształt swój wydłużając w miarę rosnącego pędu“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubacki, Wacław 1948. Krytyk i twórca, Łódź : Wyd. W. Bąka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.