ikonogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Unikając anegdoty i morału, uciekając od zbytnich uproszczeń w przekazie Todorovic wysyła serię sygnałów, nie zawsze nacechowanych semantycznie lub nacechowanych na etapie podkomunikatów, lecz nie organizujących się w komunikat główny. Poezja wizualna Todorovicia nie chce być gazetą czy plakatem. W jej ikonogramach aspekt „plakatowości” najczęściej wiąże się z warstwą wzrokową, redukując jej zasadę do organizacji plastycznej. O ile poezja konkretna w różnych swoich odmianach wskazywała na język i jego możliwości deformowania się i przełamywania ustalonych norm, o tyle poezja wizualna nie zważając zupełnie na rolę komunikatu językowego, odrzucając go na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornhauser, Julian 1983. Wspólny język (Jugoslavica), Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.