ideowo-postulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reakcje czytelnicze na sferę elementarnych wartości ideowo-postulatywnych śledzono posługując się literackim materiałem losów jezuity Paneloux z Dżumy. Postać ta umieszczona gdzieś w trzecim planie kompozycyjnym utworu skupia uwagę czytelników w sposób dostatecznie intensywny, a nadto odpowiada innemu jeszcze warunkowi. Jest ona mianowicie nosicielem idei...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sułkowski, Bogusław 1972. Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.