ideowo-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) vera przynosi rozszerzenie i pogłębienie znanych wątków osobistych i literackich kontaktów. Zwłaszcza relacje Mazziniego, wygnańca zresztą jak i Mickiewicz, rzucają wiele ciekawego światła na ideowo-poetyckie wpływy Mickiewicza. Towarzysząc Mickiewiczowi w dalszej wędrówce widzimy go w Szwajcarii w artykule Leopolda Wellisza. Nie wiele tu jest czysto literackich elementów, ale jakże ciekawe są echa osobistych kontaktów, a także wzruszające dzieje profesury w Lozannie, gdzie ten egzotyczny gość, jedyny katolik w twierdzy protestantyzmu, jaką była akademia, potrafił wzbudzić powszechny podziw i szacunek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.