ideologiczno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Późniejsze koncepcje elity podzielić można na trzy główne typy kierunków: (1) kierunki ideologiczno-normatywne, które postulują władzę elit jako najdoskonalszy ład społeczny i żądają ściślejszego rozgraniczenia między elitą rządzącą a rządzonymi; (2) kierunki historiozoficzne, które traktują procesy dokonujące się w łonie elit jako siłę napędową społecznego rozwoju, nie wdając się w wartościowanie i układanie społecznych programów; (3) kierunki systematyczne, które traktują badania nad elitą, jej składem i dynamiką jako jeden z licznych równouprawnionych z innymi działów socjologii, jak np. socjologia rodziny, zawodu itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.