hydroksybenzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FENOL C6HsOH, hydroksybenzen, kwas karbolowy, najprostszy związek z grupy fenoli, pochodna benzenu zawierająca w cząsteczce jedną grupę wodorotlenową -OH; jest substancją krystaliczną, bezbarwną (techniczny — zanieczyszczony — jest różowy lub brunatny) o swoistym zapachu, temp. topn. 42°, temp. wrz. 182°,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.