hydrazobenzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HYDRAZOBENZEN, bezbarwna substancja krystaliczna o temp. topn. 126°, słabo rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu i eterze, na po- / \ wietrzu utlenia się łatwo y— NH—P azobenzen, przybie- \— ./ Hydrazobenzen rając zabarwienie pomarańczowe; odkryty 1845 przez N.N. Zinina; jest produktem pośrednim w syntezie —*■ benzydyny (pod wpływem mocnych kwasów ulega przegrupowaniu na benzydynę)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.