holizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wystarczy powiedzieć, iż zasada holizmu niezależnie od tego, czy występuje w formie bardziej ogólnikowej, jak to ma miejsce w heglizmie lub w marksizmie-leninizmie, czy też w formie bardziej specyficznej, znanej z psychologii postaci, jest metodologicznie supozycją jałową. Odnosi sukcesy w sferze spekulacji i rozważań empirycznie nierozstrzygalnych w obecnym stanie wiedzy. Podobnie jak witalizm, holizm zawsze znajduje jakiś azyl, skąd toczy boje przeciw analitycznym metodom nauk emiprycznych. Rozpoczyna się tam, gdzie kończy się nauka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.