hitleryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Potem wracamy do Europy, gdzie poznajemy postać Bismarcka, rozwój potęgi Niemiec i nacjonalizmu niemieckiego, z którego wyrósł hitleryzm, wreszcie — imperjalizm kolonjalny wielkich mocarstw w przededniu Wielkiej Wojny. Wszystko to przytem opowiedziane tak, że nietylko słyszymy teorje i hasła, ale widzimy wypowiadających je ludzi, a w walce kierunków i prądów nie przestajemy ani na chwilę odczuwać ich wyraźnej, nieraz przejmującej aktualności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mann, Henryk 1936. Młodość króla Henryka Czwartego. T. 1-2, przeł. A. Wat, M. Wasermanówna, Warszawa : Rój
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.