historyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale jakkolwiek widoczne są sprzeczności historyzmu, jak również niebezpieczeństwo jego przeważnie biernego stanowiska, osłabienia czynnej męskiej siły, to jednak ma on doniosłe zasługi: uczynił życie bogatszym, pełniejszym, bardziej oglądowym, usiłował dać mu szerszą podstawę; nawet kto sięga poza nie, nie może nie uznać rozszerzenia i zbogacenia przezeń życia, a więc i znaczenia romantyzmu. A i o tym zapominać nie należy, że nie lite...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.