historyk-urbanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jące na układ przestrzenny - jak np. sieć dróg, rozmiary, układ i funkcje działki budowlanej - nie ulegały żadnym istotnym zmianom lub przechodziły ewolucję, której przebieg jest nam dokładnie znany. V rzeczywistości było przecież inaczej. Działka budowlana - podstawowy element planu miasta - nie była jednostką stałą, niezmienną, jak chcą niektórzy historycy-urbaniści, ulegała przemianom chociażby w związku ze zmianami własnościowymi, a także ze zmianami typu zabudowy, z pełnieniem różnych funkcji w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej miasta itp. Wiadomo, że zmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.