historyczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie chodzi tu przy tym wyłącznie o integrację zastanego, wielkiego systemu teoretycznego z następnym systemem tego typu, ale również o szereg innych rodzajów sytuacji integracyjnych. Pamiętać, należy w każdym razie, że integracja oparta na korespondencji nie polega po prostu na logicznym powiązaniu danych systemów teoretycznych; polega ona na włączeniu do systemu integrującego jednego lub kilku innych systemów teoretycznych — charakterystyki obiektywnego, historyczno-praktycznego odniesienia przedmiotowego (charakterystyki dokonanej na gruncie owego systemu) każdego z odnośnych systemów integrowanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.