historyczno-faktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dwu punktów widzenia ma znaczenie fundamentalne dla wszelkiego badania historyczno-filozoficznego. Znaczenie to przejawia się nie tylko w różnicy przedmiotu, lecz jednocześnie w swoistej różnicy metod, jakie w każdym z dwu wypadków stosowane być winny. — Tamże, ss. 167—168: Zasady formalne poznania wszelkich filozoficznych poglądów na świat (krótki zarys metodologiczny). I. Odtwarzanie rzeczywistych myśli filozofa (strona historyczno-faktyczna)... II. Adekwatna interpretacja systemu filozoficznego jako idealnego układu myśli (strona normatywna)... — Zob.: tamże, s. 158. — Przeciw Gilsonowskiej koncepcji „właściwej historiografii filozofii wypowiada się E. Garin (Garin II, s. 99—100): II...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.