hiperempiryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) relatywną, „pod warunkiem”. Wolność, jej granice, intensywność i sposób przejawiania się są zatem zależne od struktury, od typu społecznego. Jedynie metoda „hiperempiryzmu dialektycznego” pozwala opisać te różnorodne stosunki między wolnością a determinizmem, między wolnością indywidualną a kolektywną. „Hiperempiryzm dialektycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.