hiperchloremia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następstwa zaburzeń chloremii. Należy przyjąć, iż zaburzenia chloremii nie mają własnego odpowiednika klinicznego. Niektórzy autorzy wysunęli koncepcję, przypisującą hiperchloreinii pewną rolę w powstawaniu nadciśnienia tętniczego, koncepcja ta jednak nie ma dostatecznego uzasadnienia. W rzeczywistości objawy hiperchloreinii — to objawy cierpienia podstawowego, na którego podłożu hiperchloremia się rozwinęła. To samo dotyczy też wzrostu wskaźnika chlorowego. Co do bipochloremii, to wprawdzie opisano charakterystyczny dla niej zespół kliniczny (zamroczenie, czasem śpiączka, wymioty, biegunki, adynamia), wydaje się jednak, że podłożem tego zespołu jest nie hipochloremia lecz towarzyszący jej wzrost azotu resztkowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.