hiperbolizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobny w zamierzeniach hiperbolizm towarzyszy tworzeniu związków frazeologicznych we współczesnej publicystyce. Ogromna rola środków masowego przekazu, szczególnie prasy i radia, które łączą funkcje informacji z funkcją kształtowania pozytywnych postaw ideowych i społecznych, sprzyja rodzeniu się w języku informacji publicystycznej szeregu związków, powstałych przez przenoszenie terminologii specjalnej różnych środowisk zawodowych do tej odmiany języka, gdzie funkcjonują jako hiperboliczne przenośnie: temperatura ideowa 'stan natężenia stopnia świadomości politycznej’. Podstawą tego wyrażenia stał się termin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.