heterozyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gdyż wszystkie o jednakowym genotypie. Ta jednolitość na wysokim poziomie produktywności jest jedną z podstawowych przyczyn większej plenności mieszańców heterozyjnych. Jakie są przyczyny samego wzrostu plenności mieszańców heterozyjnych, genetyka dotychczas całkowicie nie wyjaśniła. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z połączeniem u mieszańca odrębnych czynników dziedzicznych o sumującym się (kumulatywnym) efekcie na właściwości związane z ogólnym plonem, albo też jest on wynikiem samego stanu heterozygotyczności różnych par alleli (allelami nazywamy dwie lub więcej postaci tego samego genu warunkującego tę samą cechę organizmu, np. różne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.