heroikomizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chodzi tu zarówno o klimat intelektualizmu, przenikający fragmenty utworu, jak też o środki wyrazu artystycznego: sarkazm, pierwiastki heroikomizmu, elementy humoru i groteski, imiona wymowne, czym posłużył się poeta dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Charakteryzując formy oświeceniowe warsztatu Mickiewicza autorka dostrzega ich współżycie z formami romantycznymi, co w rezultacie zadecydowało o nowatorstwie poety. Poza tym Skwarczyńska zwróciła uwagę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.