hamburgerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szkodliwych maniaków i pedantów. Zamiast znanych i nam częściowo teorii pozwolę sobie przytoczyć z pracy Michaela Hallera 3 przypadki: Współpracownik, a zatem nie opłacany miesięcznie etatowy dziennikarz, zamieścił w dodatku niedzielnym dziennika Frankfurter Rundschau z 20 listopada 1982 kilkuszpaltowy artykuł, w przeliczeniu na maszynopis 9 stron tekstu, o inwazji kultury hamburgerowej, to jest o rozwoju sieci szybkiego żywienia w RFN. Napisanie tego artykułu, który posłużył autorowi również dla audycji w radiu, wymagało od niego — pomocy redakcyjnej w tym przecież nie miał — wydobycia z archiwów redakcyjnych wszystkich artykułów na temat szybkiego żywienia z okresu ostatnich 10 lat (Mc Donald otwierał swoje filie w RFN już od roku 1972) oraz przesłuchania wszystkich zachowanych taśm z reklamami radiowo-telewizyjnymi za ostatnie 6 lat. Następnie dziennikarz odwiedził...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.