grafonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .75, 137; wysokość i siła głosu 80 gocki język 552—569 górnoniemiecki dialekt zob. dolnoniemiecki dialekt grafonomia 609 gramatycy 169, 294 gramatyczna: analiza (kryteria i technika) 157 i n., 161 i n., 316 i n.: dwuznaczność 148, 169, 175, 198...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.