glicznerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie typograficzne kilku, dostępnych obecnie, grodziskich druków Glicznerowych z pracami W orffschauffla102 przemawia za przeniesieniem warsztatu typograficznego toruńskiego do Grodziska. Jan Gliczner wydrukował w r. 1572 zaKROSTICHrj 3Blflfnego ivpo6ra)fhia tfnfaga tpfclfirgd d prutr^mr epifanie fpo|o< kAmi f . ... i • . .T- . '...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.