gestapowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mówiliśmy już o zabiciu Krugera, o rozstrzelaniu Globocnika, o masowej likwidacji katów gestapowskich w Krakowie. Takich aktów jest więcej. Padają od kul polskich „referenci rolniczy", „kierownicy służby pracy", „pełnomocnicy do werbowania siły roboczej”. Giną „na pos...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lang, Roman 1944. Swastyka nad Polską, Moskwa : Nakł. Związku Patrjotów Polskich w ZSRR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.