geotermia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Największa ilość prac Arctowskiego dotyczyła wahań klimatycznych. Poza tym wydał wiele prac z zakresu meteorologii ogólnej, klimatologii, oceanografii, geologii, geochemii. geotermii, migracji ropy naftowej i innych. Kilka prac poświęcił zagadnieniu organizacji badań polarnych oraz bibliografii meteorologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.