geocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KINETYCZNY DOWÓD ISTNIENIA BOGA 399 Przytoczonemu tu rozumowaniu redukcyjnemu nic zapewne nie będzie można zarzucić pod względem formalnym, a jednak nie będziemy mogli posłużyć się tym rozumowaniem w celu udowodnienia istnienia Boga, gdyż w świetle współczesnej fizyki eksperymentalnej okazuje się błędnym podstawowe założenie tego rozumowania, iż każde ciało jest z siebie całkowicie nieruchome. To założenie mogło uchodzić za prawdziwe wówczas, gdy ograniczano się do doświadczenia w skali makrokosmosowej z całym jego zjawiskowym geocentryzmem. Dziś jednak wiemy, że bezruch, dostrzegany przez nas na gruncie percepcji „zewnętrznej“ w wielu ciałach tzw. makrokosmosu, jest tylko bezruchem pozornym, jest subiektywnym zjawiskiem, jakie na skutek małej precyzji naszych zmysłów występuje w obrębie treści wrażeniowych wówczas, gdy cząsteczki, z których złożone są ciała, równoważąc swymi elektrycznymi siłami przyciągania działanie rozpraszających sił zewnętrznych, utrzymują się w jednakowych średnich odległościach od siebie14). Przy dawnym opieraniu się na doświadczeniu makro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.