frazesowo-sentymentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Ale tymczasem lubiący wesołość czytelnicy skarżyliby się, że ich zanudza i życie im zatruwa? Otóż coś ci powiem: Nasza gospodarka społeczna jest prowadzona gorzej aniżeli w Galicji, a nasze skarby duchowe są mocniej narażone aniżeli lwowska Kasa Oszczędności. I jeżeli będziemy szli dalej w dzisiejszym kierunku frazesowo-sentymentalnym, doczekamy się wielkiego moralnego bankructwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1966. Kroniki. T. 16, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo