fourieryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spośród wielkich utopistów Fourier najbardziej wpłynął na bieg myśli wyrażonych w „Świętej rodzinie“. Jednak Engels odróżnia już Fouriera od fourieryzmu. Powiada on, że rozwodniony fourieryzm, głoszony przez „Demokrację Pokojową“ *, jest tylko nauką społeczną pewnego odłamu filantropijnie nastrojonej burżuazji. Zarówno on sam jak i Marks kładli wciąż nacisk na czynnik nie zrozumiany również przez żadnego z wielkich utopistów: na rozwój dziejowy, na samodzielny ruch klasy robotniczej. Engels polemizując z Edgarem Bauerem pisze: „Krytyczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.