fotoseter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fotograwiura p. heliograwiura fotokomórka 87, 90, 672, 691, 1106 fotolitografia 899 fotometr 524, 567 fotometria 524 foton 181 fotoseter 883, 893 fototelegraf 676 fototypia p. światłodruk frez 403 frezowanie 403 frezarka 410 — do drewna 347 — torfowiskowa 126 fryszerka, 202, 212 fugas 1048 fuksyna 304, 1095 fulard p. napawarka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.