fotografistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny przykład. Pani Z, kobieta zacna, dobrze wychowana, posiadająca wcale przyzwoite wykształcenie ogólne i artystyczne, prowadzi zakład fotograficzny. Pani W zamawia u niej, przypuśćmy, tuzin fotografii, które dla ostatecznego wykończenia trzeba było oddać fachowcowi. Fachowiec spóźnia się, a pani W, nie otrzymawszy swoich fotografii w terminie oznaczonym, zapytuje nieszczęśliwą fotografistkę wyniosłym tonem wobec wielu świadków: — Czy zawsze z taką sumiennością dotrzymujemy zobowiązań?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1968. Kroniki. T. 18, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.