formatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Musimy zdobyć się na odwagę i przyjąć za fakt, że choć komunizm z treści nie jest polski, wywrze duży formatywny wpływ na Polaków w Kraju. Komunizm drogą reakcji wydobędzie szereg nowych wartości, które w treści swej będą całkowicie polskie. Ucisk niemczyzny w b. zaborze pruskim wydobył z Polaków wiele cennych cech, które choć powstały pod ciśnieniem obcego ducha i obcej kultury są dziś rdzennie polskie. A jakże można porównywać ciśnienie komunizmu z uciskiem hakaty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.