forma-amfibia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Joyce nie ograniczał się do form istniejących. Jest twórcą skomplikowań formalnych. Dla oddania tego morza życia, które wlewał w ramy swojej powieści, tworzył formy-amfibie, krzyżówki form. „Ulisses” jest poematem, dramatem, szkicem, traktatem, żebyż tym tylko. Jest dosłownie wszystkim. Joyce nie pominął żadnej formy literackiej, każdą w jakiś sposób, pośredni czy bezpośredni, zastosował. Wynalazkiem, który go najbardziej rozsławił, jest monolog wewnętrzny, chociaż sam Joyce uznał pierwszeństwo E. Dujardina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowski, Zbigniew 1960. Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.