folkloryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 160 H. KURKOWSKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA PRZYMIOTNIKÓW dluziachny 105 dluziuchny 105 dlużki 105 dlużyki 105 dniowy 93 dobitny 23 dobrosąsiedzki 124 dobrotliwy 107 dobrowolny 123 dobrowaty 101 dobry 37, 107 dobytczy 74 doby walny 24 dochodzić 29 dociekać 29 dociekliwy 29, 48 docieralny 62 doczesny 110 dodzienny 110 dogłębny 117, 126 dojściowy 98 dokazalny 61 dokolny 108 doktorowski 88 dokonały 38 dokuczliwy 8, 46 — 47 dokuczny 46 — 47 dokument 133 dokumentarny 133 dolegliwy 30 domowy 80 dopędny 58 doroczny 110 Dorotczyn 71 dorzeczny 110 doskonać 38 doskonały 38 dostępny 58 dotkliwy 53 dotychczasowy 108 dotykalny 61 doustny 117 drapichrustowaty 101 drapież 54 drapieżliwy 48 drapieżny 43 drapny 43 drażliwy 60 drogistowski 88 drugorzędny 122 drzewiany 83 drzewny 73, 97 drzewowy 69 dr zwiany 83 duchowy 24 durnowaty 100 duszny 73 dworny 140 dworski 106, 140 dwójbarwisty 122 dwójbrzmiący 121 dwór 140 dwujętny 121 dwuplaszczyznowy 122 dwuwykladny 125 dwuznaczny 121, 127 dy niosły 102 dyskusyjny 83 dziarny 33 dziarski 33, 35 dziarzy 33 dzieciaty 89 dziecięcy 74 dziej otwór czy 120, 126 dzienny 76, 93 dzierski 33 dziesięcistruny 122 dziew czy 85 dziewczyn 84 dziewczynkowaty 101 dziewiczy 85 dzirski 33 Dzirżczyn 84 dzisiejszy 108 dziurawy 90 dziurzysty 90 dziwny 19 dęiwoplodny 119 dźwig 64 dżerski 33 dżyrski 33 efektywny 133 egalitarny 132 egzegetyczny 1S1 egzemplarny 131 egzoteryczny 131 egzotyczny 131 ekscepcjonalny 132 ekskluzywistyczny 82 ekspansywny 132 eksperymentalny 132 ekspresyjny 133 ekspresywny 133 ekstatyczny 131 ekstensywny 131 elastyczny 132 elementarny 131 eliminacyjny 83 eliptyczny 131 elokwentny 131 Elżbiecin 84 emfatyczny 131 empiryczny 132 encyklopedyczny 82 endokrynologiczny 82 enigmatyczny 82, 132 entuzjasta 134 entuzjastyczny 132, 133 epiczny 131 epistolarny 131 erotyczny 82, 132 ery styczny 132 estetyczny 132, 133 estetyka 133 etyczny 132, 133 etyka 133 eugeniczny 82 europejski 87 ezoteryczny 132 fajnisty 132 fajnowny 132 fajny 132 faktyczny 82 familiarny 131 fantastyczny 131 faszystowski 88 fatalny 131 feralny 131 fertyczny 132 feudalny 131 figowy 90 figurotwórczy 120 filialny 131 filozoficzno-społeczny 129 fiskalny 131 florentyński 87 folkloryczny 82 fonetyczny 82...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.