fluwialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Erozyjno-denudacyjne formy wyżyn i gór, jak również glacjalne i peryglacjalne formy na nizinach uległy dalszemu przekształceniu w okresie holoceńskim pod wpływem działalności rzek i wód okresowych lub epizodycznych (formy fluwialne: doliny rzeczne, tarasy, wąwozy itp.), wód podziemnych (zapadliska i leje krasowe), morza (urwiska nadbrzeżne, mierzeje i kosy) oraz wiatru (wydmy nadmorskie i śródlądowe; te ostatnie powstały u schyłku epoki lodowej)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.