flecistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wygodnego używania życia. Wiele budowli wznosi się jeszcze, i zwiedzający pragnie być miljonerem, aby odbudować jeden z tych wielko pańskich przybytków i zakończyć w nim swój żywot, popijając niczem obywatel z czasów Augusta wino ze złotych czar i słuchając melodji nagich flecistek greckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.