fizjognomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie oto, wręcz odmienne oblicza miały różne mniejszości, które w październiku 1925 r. poraź pierwszy zjechały się na wspólny kongres, zwołany z inicjatywy niemieckiej. I ta odmienność tych fizjognomij obu wspomnianych grup zachowana została na drugim Kongresie 1926 r. i na ostatnim, odbytym w roku obecnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.