feminatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mant (por. tu uwagi o substytucji typu władczyna > władczyni). Mamy tu więc do czynienia ze zjawiskiem wtórnego różnicowania formalnego tych różnych funkcji jakiegoś formantu, które pierwotnie były pod względem formalnym niedostatecznie zróżnicowane (por. tu -ina feminatywne w typie władczyna i -ina ekspresywne w typie tułaczyna; w obu wypadkach podstawa słowotwórcza jest męskoosobowa). Substytucje słowotwórcze są więc zjawiskiem sygnalizującym określone procesy słowotwórcze. Poddanie tych sub...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.