febronianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga połowa XVIII w. i pierwsze trzy ćwierci XIX to znowu okres osłabienia życia Kościoła. W początkach XVIII w. stanowisko Kościoła w krajach katolickich, oparte na silnych podstawach materialnych, wydaje się nienaruszone. Maleje jednak powaga papiestwa, słabnie wewnątrz Kościoła ruch umysłowy, obniża się poziom życia wewnętrznego. Rewolucja francuska, józefinizm . febronianizm zadają życiu kościelnemu poważne ciosy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.