fantazmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Studium Baltruśaitisa pozwala wyciągnąć wniosek, że dwie były znaczące cechy owego fantazmatycznego życia architektury gotyckiej w wyobraźni romantyków. Po pierwsze gotyk lokował się w marzeniach o nim jako „antyantyk" i swobodnie kojarzył się z rozmaitymi przejawami tego, co egzotyczne (arabskie, mauretańskie, egipskie, azjatyckie, chińskie). W świadomości współczesnych 42 Maria Janion...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.