ewakuacyjno-remontowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cze. Ze względu na elementy funkcjonalnej struktury organizacyjnej tyłów dzielą się na: oddziały (bazy) techniczno-rakietowe; składy wojskowe; pododdziały (oddziały) transportowe; jednostki wojsk drogowych, mostowych i kolejowych; jednostki rurociągów; pododdziały służby regulacji ruchu i służby dyspozytorskiej; pododdziały medyczne, szpitale i inne urządzenia medyczne oraz specjalizowany transport sanitarny; oddziały (pododdziały) ewakuacyjno-remontowe; pododdziały (oddziały) łączności wchodzące w skład tyłów; pododdziały produkcyjno-usługowe (np. piekarnie połowę, pralnie i łaźnie połowę); inne urządzenia przeznaczone do -►zaopatrywania wojsk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laprus, Marian (kier.) 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.