eurytermia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobne fakty zmusiły badaczy (Ekman) do wyróżnienia propagacyjnej, rozrodczej stenotermii względnie eurytermii od wegetacyjnej. Ponieważ rozród jest funkcją, która decyduje o trwałym zadomowieniu się zwierzęcia w danym rejonie czy siedlisku, wynika stąd doniosłe znaczenie badań nad ściśle rozumianą ekologią rozrodu. Termika wpływając na tempo przemiany materii odgrywa przy tym rolę zasadniczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.