europo-centryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli jednak światowej kulturze przyszłości nie pomaga już ideologia europo-centryzmu, to pomocą nie byłaby również ideologia ameryko-centryzmu. Dla większości ludzkości prawdą jest to, co wyraził zmarły niedawno (1960) pisarz amerykańsko-murzyński, Richard Wright, że nie •«ma problemu murzyńskiego, lecz jest problem białego człowieka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.