eunomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Socjologowie podobne zagadnienia formułują przy pomocy pojęcia integracji, przeciwstawiającego się pojęciu dezintegracji, czy za pomocą pojęcia eunomii przeciwstawiającego się pojęciu anomii. I tak toczą się dyskusje na temat roli zgodnego wysłuchiwania przyjętych w danym społeczeństwie norm, a więc i norm moralnych dla integracji społeczeństwa. Toczą się one w atmosferze znacznego bez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowska, Maria 1985. Normy moralne. Próba systematyzacji, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.