etnonimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Specyficzną gałęzią etymologii jest onomastyka diachroniczna, czyli nauka o kształtowaniu się nazw własnych: nazw osobowych, a więc imion, nazwisk, przydomków i przezwisk (ten dział onomastyki nosi nazwę antroponimii); nazw grup etnicznych — narodów i plemion (badania z tej dziedziny bywają nazywane etnonimią); wreszcie nazw miejscowych w najszerszym znaczeniu tego słowa (których historia jest przedmiotem działu onomastyki zwanego toponimią). Wyodrębnienie w obrębie etymologii onomastyki diachronicznej jako odrębnej dyscypliny ma uzasadnienie m. in. w tym, że niemal w każdym języku losami nazw własnych rządzą inne prawa niż dziejami reszty słownictwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.