etnohistoryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rycznego i dialektycznego. W dalszej rozbudowie szczegółowszych już założeń teoretycznych niektóre ośrodki przejawiają tendencję do wprowadzenia do badań także elementów strukturalizmu i funkcjonalizmu, nie precyzując jednak na ogół podstaw metodologicznych tych kierunków, w innych — utrzymują się jeszcze pewne elementy szkoły historycznej preferującej badania etnograficzne, bądź ewolucjonizmu krytycznego, w innych wreszcie na plan pierwszy wysuwa się etnohistoryzm i zwrot ku koncepcjom socjologii. We wszystkich prawie placówkach utrzymuje się jednak pełne rozeznanie rozpatrywania badanych zajwisk w ich kontekście historycznym i społecznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.