ergonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i k. składają się ponadto : ergonomia — nauka o przystosowaniu zewnętrznych warunków i narzędzi pracy do fizjol. i psychol. potrzeb człowieka, psychometryczne badania kwalifikacji ludzi ze względu na rodzaj pracy (—► psychometria), badania motywacji, teorie decydowania, matematyczne techniki optymalizacji decyzji (—► gier teoria, operacyjne badania, programowanie liniowe, metoda —*■ PERT). W rezultacie swego rozwoju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.