ergatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) menty aglutynacji widoczne w tzw. redeterminacji morfologicznej (piętrowa końcówka genetiwu); 4) ślady konstrukcji ergatywnej, na co zdaje się wskazywać nieodróżnianie akuzatiwu od nominatiwu (z wyjątkiem zaimka osobowego), który jest zwykle czystym tematem, oraz możliwość interpretacji27 elementu -s (-ś) jako końcówki „actiwu“, tj. ergatiwu, dodawanej do gentilicjów i cognominów użytych przy pasywnym verbum; 5) postpozycja przymiotnika i (?) członu określającego; 6) możliwe ślady systemu dwudziestkowego 28. Jak widać, cechy te znajdują paralelę w języku baskijskim, pamiętać jednak należy, że w wypadku języka etruskiego tylko obecność dwu pierwszych zjawisk można uznać za zupełnie pewną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.