entuzjastyczno-patetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) widualne i prawdziwe mistrzostwo. Tędy też zbliża się do Brzozowskiego — obaj są z natury pisarzami eseistycznymi, twórcami „filozofii na próbę”, ich dzieła zaś ciągłym protestem „przeciw samozadowoleniu i samowystarczalności myślenia systematycznego’’. Reprezentują dwa typy nowoczesnego myślenia, dwie odmiany stylistyczne refleksji irracjonalnej: Brzozowski — model „entuzjastyczno-patetyczny”, Irzykowski — „ironiczny”. Jak słusznie zauważył wiele lat temu S. Baczyński, zetknięcie na całej płaszczyźnie, synteza Brzozowskiego z Irzykowskim (jako pewnych charakterystycznych struktur, reprezentacji ideowych i umysłowych) „dałaby dopiero całkowity moment kulturalny” 39 40...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.