energiczno-patetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 109. Dziko-wesoly Goszcz Dz 1, 115; 110. Dziwowy ‘pełen dziwów’ Słów FrgDram 9, 339; 111. Edenka (W) ‘rajska istota’ TOliz Dz 2, 56; 112. Energiczno-patetyczny Leg E 7; 113. Ewanieliczyć ‘nawracać na ewengelię’ Kras PP 5, 73; 114. Falić (W) ‘falować’ An TygLit 1841, 23, 187; 115. Falić się (W) ‘falować się' Słów Lir 1, 56; Strut ChP 89; 116. Falny (W) ‘falowy, morski’ Słów Ben 3, 247; 117. Faustyzm ‘od Fausta Goethego’ Slow F 7, 354;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.