endoplazmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gęstą wewn. endoplazmę. W obrazie mikroskopu elektronowego c. wykazuje skomplikowaną strukturę w postaci sieci błon grubości ok. 50-60 Â, tzw. —>■ cytomembran (retikulum endoplazmatyczne). Stanowią one ograniczenia spłaszczonych pęcherzyków, ułożonych mniej lub więcej równolegle względem siebie; pomiędzy błonami znajduje się faza płynna c. Charakter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.