endometrialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 — płytka kosmówkowa, 2 — kosmki, 3 — cytotrofoblast, 4 — płytka podstawowa doczesnej, 5 — naczynia matczyne, 6 — gruczoły endometrialne, 7 — syncytiotrofoblast, wg Williamsa Ryc. 192. Schemat budowy drzewa kosmkowego odpowiadającego pojedynczemu zrazikowi łożyska. A — rekonstrukcja całego zrazika, B — budowa kosmków końcowych^ wg Pattena...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.