enantiosemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W artykule'omówiono najważniejsze sposoby powstawania znaczeń zaimkowych w wyrazach nazywających (w ramach różnych części mowy). Wyróżnia się 1° semantyczno-syntaktyczną kontrakcję grupy wyrazowej z zaimkiem (w związku z rozwinięciem się znaczeń deiktycznych), 2° enantiosemię (w wypadku pewnych znaczeń nieokreśloności), 3? uabstrakcyjnienie znaczenia w wyniku wyłączania z niego składników konkretyzujących (co dotyczy tworzenia się określonych i niektórych nieokreślonych znaczeń pronominalnych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.